20.7 C
تهران
جمعه 7 مهر 1402 ;ساعت: 09:36
کافه لیبرال

میراث_جهانی

نجات بهرامی

به بهانه ثبت راه آهن سراسری ایران در میراث جهانی

cafeliberal
رضاشاه بزرگ این کهنه سرباز ایران تنها به فرهنگ این مرز و بوم و احیای میراث ادبی و مرمت و کشف ارامگاه بزرگان و شناسایی مفاخر ملی به جهان مبادرت نکرد، بلکه زیر ساختهای اساسی مورد نیاز برای عبور یک کشور از دوران بربریت و...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید