34.8 C
تهران
شنبه 22 مرداد 1401 19:52
کافه لیبرال

نظریۀ ایرانشهری

جواد طباطبایی

جواد طباطبایی: بی ربطی نظریۀ ایرانشهری به ناسیونالیسم

root_d7p3qva9
یکی از مهم‌ترین شگردهای این معرکه‌گیرانی که با کشیدن نقش مار جماعتی را دور خود گرد می‌آورند، دامن زدن به اتبذال در هر بحثی است تا سطح بحث به مرتبۀ بسیار پایین دانش آنان هبوط کند و بتوانند عالم‌نمایی کنند و سخنانی بگویند که بسی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader