7.3 C
تهران
یکشنبه 13 فروردین 1402 ;ساعت: 02:08
کافه لیبرال

پول ملی

اقتصادحسن منصور

دلار چند تومان می‌تواند باشد؟

cafeliberal
می‌خواهیم بدانیم «نرخ واقعی» دلار آمریکا در برابر پول ملی ما «تومان» چقدر است. به‌عبارت‌دیگر «قدرت خرید» دلار در سنجش با قدرت خرید تومان چه مقدار است؟ آیا در علم اقتصاد روشی برای یافتن پاسخ وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. با یافتن پاسخ، خواهیم دانست...
موسی غنی نژاد

در «برههٔ حساس کنونی»!، موسی غنی‌نژاد

cafeliberal
در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله و کنترل بازار بیشتر میشود. این گرایش عمومی و طبیعی است؛ عمومی است یعنی در همه جوامع اعم از پیشرفته یا غیر آن هم اتفاق میافتد. طبیعی است؛ چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید