34.8 C
تهران
شنبه 22 مرداد 1401 19:34
کافه لیبرال

Robert Nozick

لیبرالیسم

رابرت نازيك

root_d7p3qva9
نازيك مانند برخى از روشنفكران زمان خود به گرايش سياسى جنبش چپ نو (the new left) و نيز سوسياليسم سوق پيدا كرد. اما به تعبير ادوارد فسر - كه صاحب كتابى درباره نازيك است و نوشته اش در مورد وى يكى از منابع اصلى گفتار...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader