28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 13:05
کافه لیبرال

رتبه ایران در ۲۶ شاخص منتخب

✏️رتبه کشورها در شاخص‌های مختلف اقتصادی یکی از موضوعاتی است که هر سال سازمان‌های بین‌المللی به آن توجه می‌کنند. وضعیت ایران نیز هر سال از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، جایگاه ایران در ۲۶ شاخص بین‌المللی منتخب را در یک نگاه به تصویر کشیده است.

✏️این گزارش بر اساس داده‌های آماری در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از سازمان‌های «مجمع جهانی اقتصاد»، «سازمان شفافیت بین‌المللی»، «سازمان ملل»، «آنکتاد»، «یونیدو»، «بانک جهانی»، «سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD»، «دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)»، «موسسه مشاوره KPMG»، «شرکت حمل ونقل بین‌المللی Agility»، «بنیاد هریتیج»، «موسسه فریزر»، «اتحادیه حقوق مالکیت»، «موسسه لگاتوم»، «اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)»، «موسسه نامبئو»، «موسسه پروژه عدالت جهانی» و «انستیتوی حکمرانی منابع طبیعی» استخراج شده است. بر اساس این گزارش،مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها در هفت شاخص بین‌المللی را منتشر می‌کند.

✏️داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶میلادی ۱۳۲ از میان ۱۳۶ کشور بوده است. در شاخص سرمایه انسانی نیز مطابق اطلاعات سال ۲۰۱۷، رتبه ایران ۱۰۴ از میان ۱۳۰ کشور بوده است. در شاخص عملکرد معماری انرژی جهانی نیز ایران رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۷ به‌دست آورده است. در شاخص آمادگی شبکه‌ای نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۶میلادی ۹۲ از میان ۱۳۹ کشور بوده است. رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۸ نیز ۱۴۲ از میان ۱۴۹ کشور جهان ثبت شده است. شاخص رقابت پذیری جهانی نیز از دیگر شاخص‌های مهم بین‌المللی است که رتبه ایران ۸۹ از میان ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است. آخرین شاخص مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری سفر وگردشگری است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در این شاخص ۹۳ از میان ۱۳۶ کشور است. سازمان شفافیت بین‌المللی نیز رتبه کشورها در شاخص ادراک فساد را بررسی می‌کند؛ مطابق ارزیابی‌های این سازمان رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ در این شاخص ۱۳۸ از ۱۸۰ کشور ثبت شده است.

✏️رتبه کشورها در شاخص توسعه انسانی و شاخص دولت الکترونیک نیز از سوی سازمان ملل اعلام می‌شود که ایران در سال ۲۰۱۸ به ترتیب رتبه ۶۰ از ۱۸۹ کشور و رتبه ۸۶ از ۱۹۳ کشور در این شاخص‌ها را به‌دست آورده است. جایگاه ایران در شاخص تجارت الکترونیک نیز ۴۹ از میان ۱۵۱ کشور در سال ۲۰۱۸ثبت شده که آنکتاد آن را منتشر کرده است. در شاخص رقابت پذیری صنعتی که از سوی یونیدو محاسبه می‌شود نیز رتبه ایران ۵۹ از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شد. سه شاخص عملکرد لجستیک، سهولت کسب و کار و تجارت فرامرزی نیز از سوی بانک جهانی بررسی می‌شود. رتبه ایران در عملکرد لجستیک ۶۴ از ۱۶۰ کشور، در سهولت کسب و کار ۱۲۴ از ۱۹۰ کشور، در تجارت فرامرزی ۱۶۶ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است. در شاخص نوآوری جهانی نیز رتبه ایران ۶۵ از ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده است که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه Johnson، مدرسه کسب و کار INSEAD آن را محاسبه کرده‌اند. در شاخص کارآفرینی نیز رتبه ایران ۷۲ از میان ۱۳۷ کشور در سال ۲۰۱۸ ثبت شده که دیده بان جهانی کارآفرینی آن را منتشر کرده است. موسسه مشاوره KPMG نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ در شاخص آمادگی برای تغییر را ۹۰ از میان ۱۳۶ کشور اعلام کرده است. رتبه ایران در شاخص لجستیک بازارهای نوظهور نیز ۱۸ از میان ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۸ از سوی شرکت حمل و نقل بین‌المللی Agility اعلام شده است. شاخص آزادی اقتصادی نیز از سوی بنیاد هریتیج و موسسه فریزر اعلام می‌شود. رتبه ایران از سوی بنیاد هریتیج در این شاخص در سال ۲۰۱۹میلادی ۱۵۵ از میان ۱۸۰ کشور اعلام شده است. موسسه فریزر نیز رتبه ایران را ۱۳۰ از میان ۱۶۲ کشور (رقم این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۶ است) اعلام کرده است. رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در سال ۲۰۱۸میلادی ۹۱ از ۱۲۵ کشور بوده که از سوی اتحادیه حقوق مالکیت اعلام شده است. در شاخص رفاه لگاتوم نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۸میلادی ۱۰۸ از ۱۴۹ کشور بوده است. جایگاه ایران در شاخص توسعه ICT در سال ۲۰۱۷میلادی ۸۱ از ۱۷۶ کشور ثبت شده است. شاخص کیفیت زندگی نیز از سوی موسسه نامبئو محاسبه می‌شود که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹میلادی ۷۰ از ۷۱ کشور جهان است. موسسه پروژه عدالت جهانی نیز رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون را ۸۰ از ۱۱۳ کشور در فاصله سال‌های ۱۸-۲۰۱۷ اعلام کرده است. در شاخص حکمرانی منابع نیز رتبه ایران در سال ۲۰۱۷ از سوی انستیتوی حکمرانی منابع طبیعی ۶۲ از ۸۹ کشور اعلام شده است.


رتبه‌های ایران در 26 شاخص منتخب

حقوق مالکیت:
۹۱ از ۱۲۵ کشور در سال ۲۰۱۸

رفاه لگاتوم:
۱۰۸ از ۱۴۹ کشور در سال ۲۰۱۸

کارآفرینی:
۷۲ از ۱۳۷ کشور در سال ۲۰۱۸

کیفیت زندگی:
۷۰ از ۷۱ کشور در سال ۲۰۱۹

حاکمیت قانون:
۸۰ از ۱۱۳ کشور در فاصله سال‌های ۱۸-۲۰۱۷

توسعه انسانی
رتبه ۶۰ از ۱۸۹ کشور

شکاف جنسیتی:
۱۴۲ از ۱۴۹ کشور در سال ۲۰۱۸

رقابت پذیری جهانی:
۸۹ از ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۸

توانمندسازی تجاری :
۱۳۲ از ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۶

سرمایه انسانی:
۱۰۴ از ۱۳۰ کشور در سال ۲۰۱۷

عملکرد معماری انرژی جهانی:
۱۲۰ از ۱۲۷ کشور در سال ۲۰۱۷

آمادگی شبکه‌ای:
۹۲ از ۱۳۹ کشور در سال ۲۰۱۶

رقابت‌پذیری سفر و توریسم:
۹۳ از ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۱۷

ادراک فساد:
۱۳۸ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۸

دولت الکترونیک:
رتبه ۸۶ از ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۱۸

رقابت پذیری صنعتی:
۵۹ از ۱۴۸ کشور در سال ۲۰۱۸

عملکرد لجستیک:
۶۴ از ۱۶۰ کشور،

سهولت کسب و کار:
۱۲۴ از ۱۹۰ کشور

تجارت فرامرزی
۱۶۶ از ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۸

نوآوری جهانی:
۶۵ از ۱۲۶ کشور در سال ۲۰۱۸

لجستیک بازارهای نوظهور:
۱۸ از میان ۵۰ کشور در سال ۲۰۱۸

حکمرانی منابع:
۶۲ از ۸۹ کشور در سال ۲۰۱۷

توسعه ICT :
۸۱ از ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۷

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

رمزارزهای هوش مصنوعی چیست و چه آینده‌ای دارد؟

cafeliberal

دومین چرخه ناموزون در اقتصاد ملی

cafeliberal

جنس ثروت چیست و منشأ آن کدام است؟

cafeliberal

سوسیالیسم و سرمایه‌داری

cafeliberal

خصوصی‌سازی؛ پروژه شکست‌خورده در ایران

cafeliberal

دست مرئی در بازار

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید