وقتی نظر همه مخالف شماست، آیا جرات می‌کنید عقیده خود را بلند بیان کنید؟

وقتی نظر همه مخالف شماست، آیا جرات می‌کنید عقیده خود را بلند بیان کنید؟

آیا جرات مخالفت با جمع را دارید؟

نتایج مطالعات دانشمندان در این زمینه تکان‌دهنده است.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فرجام حکومت قوی و جامعه ضعیف!

cafeliberal

کنترل اقتصادی، کنترل کل زندگی فرد است، فردریش فون هایک

cafeliberal

لیبرالیسم با جان جهان چه می کند؟

cafeliberal

چرا کمونیسم همیشه با خشونت توام می‌شود؟

cafeliberal

فجایع سرمایه داری

cafeliberal

ناتل خانلری؛ به یاد مردی که مدرسه‌ را به روستاهای ایران برد

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader