12.6 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:25
کافه لیبرال
بهروز زواریان

فروپاشی حکومت قانون، فروپاشی و اضمحلال یک ملت و کشور است

cafeliberal
من فعلا نمی‌خواهم وارد رابطه پیچیده‌تر خاورمیانه شوم و توضیح دهم که در این منطقه جغرافیایی که یک کشور متمدن باید آن را به ثبات برساند، نه تنها دموکراسی به مثابه مشارکت سیاسی، از این جهت که هر لحظه امکان بر کشیدن نیروهای افراطی توسط...
بهروز زواریان

شاه اگر نقض عهد کند ساقط می‌شود اما اگر نقض قرارداد از سوی اکثریت صورت گرفت، تکلیف چیست؟!

cafeliberal
📚چنانکه می‌توان از تاریخ اندیشه حقوقی به مثابه ناحیه خاصی از تاریخ اندیشه به نحو عام دریافت، نظریه پایین به بالای حق‌حکومت در کنار خاستگاه الهی حق سلطنت تا سده سیزدهم به محاق رفت و نظریه دوم جای خودش را باز کرد، اگرچه حتی در...
بهروز زواریان

نظریه حکومت قانون در سده‌های میانه متأخر، بهروز زواریان

cafeliberal
📚 چنانکه از تاریخ اندیشه حقوقی به مثابه ناحیه‌ای خاص از تاریخ اندیشه به نحو عام می‌توان دریافت، از سده‌های چهاردهم تا پانزدهم و شانزدهم، نظریه بسیار قدیمی «جلب رضایت حکومت‌شوندگان» در واکنش به آشوب‌ها و جنگ‌هایی که شکل گرفته بود به سمت طرح ادعای...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید