29.9 C
تهران
دوشنبه 8 خرداد 1402 ;ساعت: 21:41
کافه لیبرال

توتالیتر

یادداشت و تحلیل

هاناآرنت و یک بازخوانی از وضعیت موجود

cafeliberal
چندی پیش دوست گرانقدری درمحفلی دوستانه پرسشی به میان افکند که: چرا هرچه عقل باخته است دراین سیستم بالا می رود؟ مگر سیستم یا نظم سیاسی مستقر به فکر بقای خود نیست؟ امروز که داشتم یادداشتهایم درباره هانا آرنت را مرور می کردم به مطلب...
یادداشت و تحلیل

جهان بر ساخته بر دروغ،نقطۀمشترک نظامهای توتالیتر

cafeliberal
لشک‌کولافسکی، در کتاب جریانهای اصلی در مارکسیسم در مورد  اتحاد جماهیر شوری می‌نویسد: هدف توتالیتر٬  نابودی تمام شکلهای حیات اجتماعی است که‌خارج از حیطه حاکمیت است. و این هدف از طریق ‌جدا سازی آدمیان‌ از هم و جایگزینی آن در قالب رابطه بی واسطه مردم ...
یادداشت و تحلیل

نگاهی بسیار کوتاه به موضوع فقر در نظام سیاسی توتالیتر جمهوری اسلامی

cafeliberal
در فرایند بررسی تأتیر اخلاق سیاسی-اقتصادی رژیم‎های سیاسی توتالیتر مثل جمهوری اسلامی ایران بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور، ضروری است که به وضعیت نابهنجار فراگیری فقر در زندگی مردم توجه کنیم. بدیهی است که نتیجه "فقر" این است که مردم کمتر شاد هستند، کمتر از زندگی...
مهدی تدینی

تفاوت بهای جان انسانها در دموکراسی و نظام توتالیتر

cafeliberal
هر قدر جان آدم‌ها بی‌ارزش‌تر، ریختن خونشان آسان‌تر و آدمکشی تعمدی و سهوی مأموران حکومت راحت‌تر و پربسامدتر باشد، آن حکومت از حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی دورتر است....
لیبرالیسم

محوریت حقوق مالکیت

cafeliberal
  اگر بخواهیم اصول لیبرالیسم اقتصادی را بشماریم، شاید تنها به این واژگان اشاره کردن مکفی باشد: حقوق مالکیت، آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه‌داری و اصل عدم تجاوز. این اصول در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و شاید بتوان گفت که اصول دیگر از همان "حقوق...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید