22.8 C
تهران
سه‌شنبه 14 تیر 1401 10:20
کافه لیبرال

توتالیتر

یادداشت و تحلیل

جهان بر ساخته بر دروغ،نقطۀمشترک نظامهای توتالیتر

cafeliberal
لشک‌کولافسکی، در کتاب جریانهای اصلی در مارکسیسم در مورد  اتحاد جماهیر شوری می‌نویسد: هدف توتالیتر٬  نابودی تمام شکلهای حیات اجتماعی است که‌خارج از حیطه حاکمیت است. و این هدف از طریق ‌جدا سازی آدمیان‌ از هم و جایگزینی آن در قالب رابطه بی واسطه مردم ...
یادداشت و تحلیل

نگاهی بسیار کوتاه به موضوع فقر در نظام سیاسی توتالیتر جمهوری اسلامی

cafeliberal
در فرایند بررسی تأتیر اخلاق سیاسی-اقتصادی رژیم‎های سیاسی توتالیتر مثل جمهوری اسلامی ایران بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور، ضروری است که به وضعیت نابهنجار فراگیری فقر در زندگی مردم توجه کنیم. بدیهی است که نتیجه "فقر" این است که مردم کمتر شاد هستند، کمتر از زندگی...
مهدی تدینی

تفاوت بهای جان انسانها در دموکراسی و نظام توتالیتر

cafeliberal
هر قدر جان آدم‌ها بی‌ارزش‌تر، ریختن خونشان آسان‌تر و آدمکشی تعمدی و سهوی مأموران حکومت راحت‌تر و پربسامدتر باشد، آن حکومت از حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی دورتر است....
لیبرالیسم

محوریت حقوق مالکیت

root_d7p3qva9
  اگر بخواهیم اصول لیبرالیسم اقتصادی را بشماریم، شاید تنها به این واژگان اشاره کردن مکفی باشد: حقوق مالکیت، آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه‌داری و اصل عدم تجاوز. این اصول در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و شاید بتوان گفت که اصول دیگر از همان "حقوق...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader