21.5 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 22:42
کافه لیبرال

مینوی خرد

معرفی کتاب

تولد اروپا، ژاک لوگوف

cafeliberal
آیا اروپا در قرون وسطی متولد شد؟ رابطهٔ اروپا و تاریخ دو جنبهٔ اساسی دارد. نخستین جنبهٔ آن به قلمرو مربوط می‌شود. تاریخ همیشه در فضایی خاص رخ می‌دهد و تمدن همیشه درون قلمروی بسط و نشر می‌یابد. اساساً سدهٔ پانزدهم کار آفرینش فضای اروپایی...
معرفی کتابیادداشت و تحلیل

متفکران چپ نو، راجر اسکروتن

cafeliberal
متفکران چپ نو، راجر اسکروتن مترجم: بابک واحدی انتشارات مینوی خرد ریسمانی که نخستین و تأثیرگذارترین آثارِ فوکو را به هم پیوند می‌دهد جست‌وجو برایِ ساختارهایِ پنهانِ قدرت است. پشتِ هر عملی، هر نهادی و پشتِ خودِ زبان قدرت آرمیده است، و هدفِ فوکو پرده...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید