14.8 C
تهران
سه‌شنبه 14 آذر 1402 ;ساعت: 11:43
کافه لیبرال

همت قلی زاده

همت قلی زاده

مغلطه یارانه پنهان انرژی

cafeliberal
‏یارانه پنهان انرژی مفهوم نادرستی است که ناشی از درک ناقص مفاهیم اقتصادی و سطحی یادگرفتن علم اقتصاد صورت گرفته است. اولین بار در دهه هفتاد، سازمان برنامه به این مغالطه رسمیت بخشید که متاسفانه در سال ۱۳۹۸ هم دوباره با یک گزارش متکی به...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید