21.7 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 22:56
کافه لیبرال

پزشکی مدرن

نجات بهرامی

مقصود، جهانِ سنت است و طِب بهانه است!

cafeliberal
▪️درست همانگونه که پژو سوار می شوند و مانور می دهند و کولر می گیرند اما در محافل و بحث های چند نفره از پیکان به نیکی یاد می کنند، در این فقره هم اینگونه اند! مواهب پزشکی مدرن تا بیخ استخوانشان رسوخ کرده اما...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید