راه میانی به سوسیالیسم می‌انجامد،  لودویگ فون میزس

میزس در این مقاله، تلاش‌های هواداران مداخله‌گرایی اقتصادی را که در نهایت به گسترش سوسیالیسم منجر شده و می‌شود، به تصویر کشیده، و نشان داده که این آموزه در هدف با هدف کمونیست‌ها، در راستای براندازی نظام بازار و الغای مالکیت، یکسان، و در روش با روش آن‌ها متفاوت است. مداخله‌گرایی مالکیت را پله‌پله لغو می‌کند، و کمونیسم به شکل انقلابی.

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

مانیفست لیبرالیسم و ضرورت آن

root_d7p3qva9

مسئله دین نیست

root_d7p3qva9

معرفی کتاب اردوگاه عذاب، نوشته هرتا مولر

cafeliberal

لیبرال دموکراسی چیست؟ادعای عدم تجانس این دو درست است؟

cafeliberal

چرا جامعه‌های برابر کارآمدتر هستند؟

cafeliberal

«ذهن روسی در نظام شوروی»، آیزا برلین

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید