12.6 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:18
کافه لیبرال

چرا بازتوزیع ثروت غلط است؟ رابرت نوزیک

◽️نوزیک با این ایده که دولت باید درآمد گروه‌های مختلف را باز توزیع کند، مخالف بود زیرا آن را ناعادلانه می‌دید. از نظر نوزیک ما هنگامی که در جوامع آزاد دو فرد با درآمد نابرابر را می‌بینیم فقط در حال مشاهده نوک کوه یخ هستیم و بخش بزرگی از موضوع از چشمان ما پنهان است. این بخش پنهان، نقش انتخاب‌ها هستند.

◽️فردی که در یک اقتصاد آزاد درآمد بالاتری از دیگر افراد دارد، انتخاب‌های متفاوتی داشته است. برای مثال ساعت‌های بیشتری درس خوانده، در شغل‌های با فشار کاری بالا کار کرده و از تفریحات خود گذشته است. طرفداران بازتوزیع ثروت زمانی که درآمدهای مختلف را می‌بینند به انتخاب‌های افراد دقت نمی‌کنند.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

دولت ایده‌آل رابرت نوزیک

cafeliberal

رابرت نوزیک که بود؟

cafeliberal

دموکراسی و آزادی از نگاه نوزیک

cafeliberal

نوزیک و دولت بازتوزیع‌گر

cafeliberal

آرمان شهر رابرت نوزیک

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید