15.7 C
تهران
جمعه 4 فروردین 1402 ;ساعت: 13:19
کافه لیبرال

پرونده‌ای برای دکتر جواد طباطبایی

دکتر جواد طباطبایی

سخنی درباره ایرانشهری – موسی غنی نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/157

جلسات پرسش‌وپاسخ‌ با ابراهیم صحافی با موضوع «دستگاه نظری جواد طباطبایی» – ابراهیم صحافی و رامين البرزی

جلسه اول – بخش اول

https://t.me/BoomrangInstitute/323

جلسه اول – بخش دوم

https://t.me/BoomrangInstitute/337

جلسه دوم – بخش اول

https://t.me/BoomrangInstitute/383

جلسه دوم- بخش دوم

https://t.me/BoomrangInstitute/369

جلسه سوم- بخش اول

https://t.me/BoomrangInstitute/428

جلسه سوم- بخش دوم

https://t.me/BoomrangInstitute/447

طباطبایی و هایک: نقاط اشتراک و افتراق» – ابراهیم صحافی – بخش اول

https://t.me/BoomrangInstitute/395

قانون، سنت و ملت در اندیشه جواد طباطبایی – توضیحی مبتنی بر رویکرد فردریش فون هایک به قانون – آرش آزادی

https://t.me/BoomrangInstitute/245

درباره «تجددخواهی و تصلب سنت در ایران»/ برداشت و تلخیص از کتاب «تاملی درباره ایران»، جلد دوم: «نظریه حکومت قانون در ایران»، بخش نخست: «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی»/ اثر جواد طباطبایی – برداشت اصلان علی عباسی

https://t.me/BoomrangInstitute/168

مروری بر پیش‌گفتار کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» – نوشته جواد طباطبایی – علیرضا زیاری

https://t.me/BoomrangInstitute/153

خلاصه کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» اثر سید جواد طباطبایی – شلاله صحافی – جلسه اول و دوم.

https://t.me/BoomrangInstitute/84

فریادهای ناشی از پی‌بردن به بی‌چیزی و بی‌هویتی (در نقد نوشتار محمد قائد) – محمد محبی، قسمت اول و قسمت دوم

https://t.me/ghaninejad_mousa/244

https://t.me/ghaninejad_mousa/245

 

✔️ @BoomrangInstitute

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پرونده‌ای برای «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی»

cafeliberal

پرونده ای برای «خصوصی‌سازی»

cafeliberal

پرونده ای برای «همه‌گیری کووید ۱۹»

cafeliberal

‍ پرونده ای برای «نقدینگی و تورم»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «حوزه انرژی»

cafeliberal

پرونده ای برای «عدالت اجتماعی»

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید