9 C
تهران
جمعه 10 آذر 1402 ;ساعت: 22:55
کافه لیبرال

کالبدشکافی

اقتصاد

کالبدشکافی نرخ بهره، گری نورث

cafeliberal
تصور غالب برنامه‌ریزان کل‌گرا این است که همه‌چیز و همه‌کس، گذشته و آینده، زمان و مکان را تحت کنترل خود درآوردند. این توهم مضاعف بروکرات‌های برنامه‌ریز ناشی از برداشت و تلقی ناقص‌شان از کارآیی و توانایی عقل بشری است. کسانی که عقل بشری را یگانه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید