9.8 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 08:38
کافه لیبرال

روزهایی که میزس در آمریکا گذراند/ لودویگ فون میزس

▫️سال‌های زندگی در آمریکا میزس از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در آن سال‌ها شاگردانی تربیت کرد که اندیشه او را گسترش دادند، شاگردانی به مانند کرزنر بعدها کتاب‌ها و مقاله‌های ارزشمندی درباره استاد خود، لودیوگ فون میزس نوشتند.

▫️هر چند آن سال‌ها برای میزس سخت بود و شروع یک زندگی جدید، آن هم در ۶۰ سالگی و پس از جنگ جهانی کار آسانی نبود اما تمامی این موانع باعث نشد که میزس شاهکارهایی به مانند دولت قادرطلق، بوروکراسی و ترجمه کنش انسانی را خلق نکند. در این قسمت با سال‌های زندگی میزس در آمریکا آشنا می‌شویم.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فاشیسم و سوسیالیسم علیه میزس

cafeliberal

داستان زندگی بزرگ‌ترین مدافع آزادی/ لودویگ فون میزس

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید