12.8 C
تهران
چهارشنبه 17 آذر 1400 16:59
کافه لیبرال

پرونده ای برای «خصوصی‌سازی»

🗨 ابهام سیاست‌های واگذاری در بورس / سرمقاله دنیای اقتصاد – ۸ اردیبهشت ۹۹ –

موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/191

🗨 خصوصی‌سازی، آری یا نه؟

موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/108

https://t.me/ghaninejad_mousa/92

🗨 همایش راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/81

🗨 خصوصی‌سازی را متوقف کنید –

موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/77

https://t.me/ghaninejad_mousa/301

🗨 خصوصی‌سازی و اقتصاد‌آزاد –

موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/57

🗨 گزیده مصاحبه؛ خصوصی‌سازی به شیوه دولتی – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/49

https://t.me/ghaninejad_mousa/50

https://t.me/ghaninejad_mousa/51

🗨 آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری از منظر قوانین و نهادهای کشور – موسی غنی‌نژاد

https://t.me/ghaninejad_mousa/25

 

✔️ @BoomrangInstitute

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پرونده ای برای «همه‌گیری کووید ۱۹»

cafeliberal

پرونده ای برای «عدالت اجتماعی»

cafeliberal

پرونده ای برای «هایک»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «محیط زیست»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «تجارت آزاد»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «مصدق

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader