12.6 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:43
کافه لیبرال

جیمز بیوکنن و تاثیر قوانین

◽️بیوکنن به ما می‌گوید اگر از نتایج بازارها، سیستم‌های سیاسی یا حتی بازی بسکتبال ناراضی هستیم، موثرترین راه برای دستیابی به نتایج متفاوت، تغییر افراد درگیر مانند بازیکنان یا تیم‌ها نیست، بلکه تغییر قوانین کلید اصلی است. رفتار افراد تحت تاثیر قوانین است. زمانی که قوانین سلسله نتایج نامطلوبی ایجاد می‌کنند ما نیاز به تغییر آنها داریم.

◽️در این ویدئو از موسسه فریزر با ایده اقتصاد قانون اساسی بیوکنن آشنا می‌شویم.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

جیمز بیوکنن که بود؟

cafeliberal

بار بدهی دولت به روی دوش کیست؟

cafeliberal

قواعد مهمتر هستند یا افراد؟

cafeliberal

چرا هزینه ذهنی است؟

cafeliberal

جیمز بیوکنن و مکتب انتخاب عمومی

cafeliberal

ایده‌ای که بیوکنن را نوبلیست کرد

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید