27.8 C
تهران
یکشنبه 2 مهر 1402 ;ساعت: 16:31
کافه لیبرال

کالبدشکافی نرخ بهره، گری نورث

📚دیدگاههای پولی میزس

🖋نرخ بهره جنبه ای از نظریهٔ پولی است، اما میزس نشان میدهد که بهره صرفا جنبه ای از وضعیت پولی نیست. بدفهمی در مورد نرخ بهره موجب سیاستهای اقتصادی نادرست مانند سقفهای نرخ بهره و همچنین تبیین های نادرست از چرخهٔ تجاری شده است.

🌐همیشه قیمت کالاهای آینده در مقایسه با قیمت همان کالاها در زمان حال، تنزیل میشوند. میزس این تنزیل را نرخ بهرهٔ نخستین نامید. این ناشی از رجحان زمانی است. انسانها در زمان حال دست به کنش میزنند و بنابراین کالاهای زمان حال را ترجیح میدهند. اگر انگیزه های مربوط به امور خیریه را درنظر نگیریم، تنها دلیلی که باعث میشود مردم از مصرف کالاهای فعلی چشم پوشی کنند، امید به دریافت مقدار بیشتری از این کالاها در آینده است؛ به فرض ثبات سایر شرایط.

🌐این فرایند تنزیل در مورد همه کالاها وجود دارد، نه فقط پول یا سرمایه. «اگر کالاهای آینده با یک نرخ تنزیل نسبت به کالاهای زمان حال خریدوفروش نشوند، خریدار زمین ناچار است برای آن قیمتی بپردازد که برابر است با مجموع همهٔ درآمدهای خالص زمین در آینده و بدین ترتیب چیزی برای یک درآمد جاری که قبلا از آن سخن گفتیم، باقی نمی ماند» (📚کنش انسانی، ٥٢٢)

🌐مثال دیگر: اگر همگان انتظار داشته باشند که یک معدن طلا تا هزارسال دیگر هر ساله بازده خالص یک اونس طلا را داشته باشد، هیچ شخص عاقلی برای خرید آن هزار اونس طلا پرداخت نخواهد کرد. هر کسی ترجیح میدهد طلایی را داشته باشد که هم اکنون در اختیار دارد. اما اگر قیمت معدن تنزیل شود آنگاه کسانی مایل به خرید آن خواهند بود.

🌐نرخ تنزیل عینی کالاهای آینده نسبت به کالاهای حال، در بازارآزاد و توسط رقابت تعیین میشود؛ یعنی حراجهای رقابتی بین فروشندگان کالاهای آینده (رقابت فروشندگان با فروشندگان) و خریداران رقیب کالاهای آینده (رقابت خریداران با خریداران). نرخ تنزیلی که در این فرآیند تعیین شود، نرخ بهره نام دارد.

✅نرخ بهره بازار آزاد دو عامل تشکیل دهندهٔ #دیگر نیز دارد:

1⃣یکی از آنها مؤلفهٔ ریسک است. «چقدر احتمال دارد قرض گیرنده نکول کند؟» قرض دهنده درصدی اضافی را نیز برای جبران ریسک انتظاری مطالبه میکند. میزس نیز مانند فرانک نایت #ریسک را از #نااطمینانی متمایز میکند. هر دوی آنها معتقدند ریسک را میتوان با روشهای آماری از پیش تعیین کرد، اما نااطمینانی تعیین پذیر نیست.

2⃣دومین مولفهٔ تشکیل دهندهٔ نرخ بهره، صَرف تورمی است. باید چقدر از قرض گیرنده مطالبه کنم تا کاهش ارزش انتظاری پول من جبران گردد؟

🔚در نظریهٔ چرخهٔ تجاری میزس، مهمترین مؤلفهٔ نرخ بهره، نرخ بهرهٔ نخستین است: تنزیل قیمت کالاهای آینده نسبت به قیمت کالاهای زمان حال.

🔸 برنامه‌ریزان مرکزی هرگز نمی‌توانند منابع را به طور مؤثر تخصیص دهند و یا فعالیت‌های افراد جامعه را برای اهدافی که پیگیری می‌کنند هماهنگ کنند. کسانی که به کارآیی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی اعتقاد دارند، در واقع به فردانیت انسان‌ها خیانت می‌کنند. هر فردی بهتر از هر تصمیم‌گیرِ دولتی می‌تواند نیازها و خواسته‌ها و محدودیت‌های خودش را بشناسد و در جهت رفع و برطرف کردن هریک از آن‌ها دست به کنش بزند. بدون ترید این افراد هستند که موقعیت‌های خودشان را بهتر از هر شخص و یا سازمانی می‌شناسند.

🔸 تصور غالب برنامه‌ریزان کل‌گرا این است که همه‌چیز و همه‌کس، گذشته و آینده، زمان و مکان را تحت کنترل خود درآوردند. این توهم مضاعف بروکرات‌های برنامه‌ریز ناشی از برداشت و تلقی ناقص‌شان از کارآیی و توانایی عقل بشری است. کسانی که عقل بشری را یگانه منجیِ معتبر و معتمد و مفید برای اعمال انسان‌ها می‌دانند. برنامه‌ریزان کل‌گرا در دنیای امروز، در قالب برنامه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه، سازمان‌ برنامه و بودجه تعین یافته‌اند. اولین قدم در جهت آزادی‌خواهی درک این نکته مهم است که بدانیم #نظم_اجتماعی به یک ناظم نیاز ندارد. باور به یک نظم مهندسی‌شده متعاقباً به این‌جا می‌رسد که ناظم برای برقراری نظم به اقتدار نیاز پیدا می‌کند و از این طریق مستمسکی می‌سازد تا یکه‌تازی‌ها و اقتدار خودش را توجیه‌پذیر جلوه دهد.

 

https://t.me/FreemarketEconomy

——————————————————————————————————

لودویگ فون میزس مشارکتهای مهمی در نظریهٔ پولی داشته است:

1⃣مردود شمردن هر مفهومی از پول خنثی به معنای عدم بازتوزیع درآمد با تغییر عرضهٔ پول

2⃣ایدهٔ حداکثر شدن منافع شرکت کنندگان در یک اقتصادِ مبادلهٔ غیرمستقیم با هر مقدار از عرضهٔ پول موجود

3⃣نفی هرگونه افزایش قابل تشخیص ارزش اجتماعی در نتیجهٔ تغییرات عرضهٔ پول

4⃣نظریهٔ پولی چرخهٔ تجاری

به نظر من همهٔ این مشارکتها در مقایسه با مشارکت اصلی او در نظریهٔ پول، جنبی و فرعی بودند. مهمترین مشارکت او، این ایدهٔ منحصر به فرد بود که همهٔ مکاتب دیگر اندیشهٔ اقتصادی آن را انکار کردند:

5⃣ دخالت قهرآمیز دولت در حوزهٔ پول و بانکداری (شامل اعطای مجوز به بانک مرکزی انحصاری)، آزادی همهٔ افراد و ثروت اکثر افراد را کاهش میدهد.

👤گری نورث

📚 دیدگاههای پولی میزس (https://t.me/eco_philo_book/681)

————————————————————————————————–

 

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد

cafeliberal

چرا کاپیتالیسم و فمینیسم نمی‌توانند همزیستی داشته باشند؟ / نیکول اِیشاف / ترجمه‌ی شادی انصاری

cafeliberal

جایگاه فردریش فون ویزر در اندیشه اقتصادی

cafeliberal

در ستایش شکنجه!

cafeliberal

چین ایران را شریک راهبردی نمی‌داند

cafeliberal

سقوط بورس تهران چه دلائلی دارد؟ ‏

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید